Pratele Dhammy

Kdo je nezávislý, ten se nechvěje,
ale kdo je závislý a uchopuje bytí
v tom či onom stavu,
ten nikdy nepřestane putovat.

Mnich, jenž zná toto nebezpečí,
že „v závislostech číhá velká hrozba“,
by měl kráčet s bdělou pozorností,
nezávisle, bez uchopování.

(Suttanipáta 752-3)

       Buddha-rupa


Náplní schůzek je (v tomto pořadí) pití čaje, krátká recitace, meditace v sedě, někdy přednesení nějaké sutty, diskuse o Učení. Schůzky jsou volně přístupné všem příchozím bez nutnosti jakékoli znalosti Učení či praxe. Občas se členové (i nečlenové) sdružení sejdou na víkendovou meditaci mimo Prahu a přibližně dvakrát ročně organizují návštěvu nějakého hosta (mnicha) ze zahraničí. Sdružení má vlastní knihovní fond, který už několikrát změnil své umístění. V současnosti je největší část tohoto fondu v knihovně centra Lotus. Ideovým zázemím sdružení je théravádový buddhismus, nazývaný podle dnešního zeměpisného rozšíření také „jižní buddhismus“ (tj. Thajsko, Barma, Šrí Lanka, Laos, Kambodža). Nejrozsáhlejší a soustavný kontakt má sdružení s tradicí thajských lesních škol (v linii Adžána Čá), ze které pochází také hlavní buddhistická inspirace některých členů. Většina členů má silný vztah k pálijskému kánonu - základnímu souboru théravádové tradice (někteří z nich jeho texty nejen čtou, ale i překládají jak z angličtiny, tak z pálijského originálu). Pálijský kánon však zde nemá být oporou pro nějakou ortodoxii nebo akademické debaty; je živým zdrojem, který promlouvá k těm, kdo chtějí následovat Buddhovu stezku osvobození.

The Friends of Dhamma is a group of people interested in the study and practice of Theravada Buddhism. It has close contact with the Thai Forest Tradition in the lineage of Ajahn Chah. Some members also translate texts from the Pali Canon into Czech. We meet regularly for meditation and discussion, and we also invite guests from abroad to teach Dhamma in the Czech Republic.


Pravidelná setkání:
Buddhistické centrum Lotus, 4. patro, Dlouhá 2, Praha 1.
Kontakt: Karel Chromovský, karel.chromovsky /ZAVINAC/ seznam.cz, tel: 724535109. Jan Kotas, Jan.Kotas /ZAVINAC/ seznam.cz, tel: 606607486


Dhammapada (přeložil Karel Werner)

sabbé sattá sadá hóntu
avérá sukhadžívinó
katam puňňaphalam majham
sabbé bhágí bhavantu té

Nechť všechny bytosti žijí šťastně
a bez nepřátelství.
Nechť všichni sdílejí dobré plody toho,
co jsem vykonal.